Schilderwerk

Mijn schilderen heb ik grofweg ingedeeld naar:

Eigen werk. Dit ontstaat thematisch als ik aan het werk ben in mijn atelier. Onderwerp is vaak de mens, de natuur, vergankelijkheid.

In Opdracht. In opdracht maak ik een schilderij van een “memorabele gebeurtenis” zoals huwelijk, verjaardag of jubileum. Ook portretten schilder ik in opdracht.

Cursus. Samen met mijn cursisten ga ik aan de slag met bepaalde thema’s waarbij zowel nieuwe inzichten, technieken en vaardigheden worden ontwikkeld alsook het kijken naar kunst.